Search for:
Hermoratahieronta

HERMORATAHIERONTAhermoratahieronta

Hyol Do Bupissa  > hermoratahieronta  (Relax heeling / Energy heeling)

 

Hermoratahieronnassa käsitellään keho kokonaisvaltaisesti päästä varpaisiin. Hoito on rauhallista ja lempeää, siinä käsitellään pehmeästi sormenpäillä hieroen pää, yläraajat, alaraajat ja selkä. Hoidon jälkeen olo on rauhoittunut ja rentoutunut, useat jopa nukahtavat hoidon aikana. Hieronnassa hoidetaan pitkittäiset ja poikittaiset hermoradat sekä aivo- ja selkäydinhermot. Ääreishermoston kautta saadaan kuntoutettua myös keskushermosto. Hoidolla saadaan verenkierto, imunestekierto, aineenvaihdunta, ruoansulatus ja hormonitoiminta elpymään, jolloin keho puhdistuu kuona-aineista, sisäelimet vahvistuvat, ravintoaineet imeytyvät paremmin ja hormonitoiminta tasapainottuu.

Tarkoituksena on herätellä kehon oma, luonnollinen puolustusmekanismi toimimaan ja sitä kautta sairauksien aiheuttamat oireet saadaan helpottumaan tai poistumaan kokonaan.

Hyol Do Bupissa  harjoitellaan erimenetelmiä / kombinaatioita hermoratahieronnasta. Näitä opiskellaan eri seminaarien ja harjoituksien yhteydessä

Akupainallus

AKUPAINALLUSakupainallus

Akupainallus on perinteisiin itämaisiin terapioihin perustava hoitomenetelmä, jonka tarkoituksena on lievittää kipua tai olotilaa sekä estää sairastuminen.

Manipuloinnin tarkoituksena on parantaa energian virtausta ja lisätä hyvää oloa. Tämä vapauttaa endorfiinit tuotantoon. Endorfiinit ovat kehon itsensä tuottamia ”kipulääkkeitä”, joita syntyy aivolisäkkeessä. Näiden eritystä kontrolloi hermosto.  Akupainallus tekniikoita on monia erilaisia.

Akupainelunhoidon yleisperiaatteet

Helposti tunnistettavien akupisteiden painaminen on oivallinen tapa antaa ensiapua tai hoitaa omin vaivojaan, joihin ei tarvita lääkärin apua.

Kohdista käsittely aina paikallisiin kipupisteisiin, joita itämaiset kutsuvat AH Shi pisteiksi. Pisteet löytyvät painelemalla voimakkaasti kipeää aluetta. Ah Shi –pisteet ovat erityisen aristavia. On tärkeää painaa niin lujasti, että käsittely alkuun tuntuu hiukan epämiellyttävältä. Tällä tavoin hoidosta saadaan huomattavasti parempia tuloksia.

Akuuteissa kiputiloissa (alle 2 viikkoa) tarvitaan YL. Vain muutama hoitokerta – noin 2-3 kertaa. Kroonisissa kiputiloissa (yli 2 viikkoa) saatetaan tarvita huomattavasti enemmän hoitokertoja- ehkäpä jopa 20 kertaa.

Akuuteissa kiputiloissa käsittelyn väli ei tarvitse olla tuntia pidempi. Kroonisissa kiputiloissa hoitokertoja saa olla alkuun 2-3 kertaa viikossa. Pidennä käsittely-aikaa tilan parantuessa.

Toisen antama on huomattavasti tehokkaampaa kuin itsehoito

Erilaisia akupainallustekniikoita ja ns. ”heelauksia” tehdään Hyol Do Bup harjoituksissa ja seminaareissa. 

Akupunktio

AKUPUNKTIOneulat

Akupunktuurin vaikutukset

Akupunktuuri on vanha itämainen hoitomenetelmä, jossa potilasta pistellään neuloilla (alun perin terävillä kivillä) tarkoin määriteltyihin pisteisiin. Kiinalaisen perinteen mukaan akupunktuuripisteet määräytyvät kehon elimiä kuvaavien meridiaanien mukaan. Sairauksien hoidossa pistelyllä vaikutetaan näitä meridiaaneja pitkin tapahtuviin virtauksiin, ja päämääränä on, kuten muussakin itämaisessa lääketieteessä, elimistön tasapaino.

Itämaiset tutkijat ja lääkintätyöntekijät ovat voineet varmistaa kaksi tärkeää fysiologista vaikutusta neulottelun seurauksena.

  1. Analgesiavaikutus. Laaja kliininen käyttö on todistanut akupunktuurin hyödyllisyyden ja tehon kivun lievittäjänä. Hammassäryt, päänsäryt, lumbagot ja raajasäryt sekä rintakivut ja vatsavaivat voidaan välittömästi lievittää määrättyjen pisteiden neulotuksella. Neulottelu on tehokas myös postoperatiivisen kivun poistajana. Useimmilla ihmisillä akupunktuuri nostaa kipukynnystä ja kivunsietokykyä ja toimii siten jo ennalta kivun ehkäisynä.
  2. Säätelyvaikutus. Tämä on akupunktuurin tärkein vaikutusalue. Sen avulla voidaan korjata elimistön häiriintyneitä toimintoja. Kliinisesti havaitaan usein saman pisteenneulottelun auttavan vastakkaisissa häiriössä, ripuli ja ummetus korjaantuvat vastaavasti samojen pisteiden neulotuksella. Neulahoito sopii yhtä hyvin korkean kuin matalankin verenpaineen hoitoon, auttaa pyörtyneitä ja shokissa olevia, rauhoittaa kiihtyneitä ja helpottaa unettomuudesta kärsiviä. Akupunktuurihoito on todettu tehokkaaksi eräissä tulehdussairauksissa. Kokeellisesti on voitu osoittaa neulottelun lisäävän niin ihmisillä kuin eläimillä valkosolujen määrää ja tehostavan fagosytoosia.
Meridiaanit

Meridiaanit ovat kehon läpi kulkevia elektromagneettisen energian kanavia. Päämeridiaaneja jalkaon kaikkiaan 12+2, ja niitä pitkin sijaitsee joukko pisteitä, joita painelemalla
voidaan monenlaisia terveysongelmia lievittää ja niiden syntymistä estää. Meridiaanien periaatteiden ymmärtämisestä on suurta hyötyä parantamistyössämme:
jäykkyys tai kivut jossakin kehon osassa eivät enää näytä erillisiltä ja irrallisilta ilmiöiltä, vaan niillä on kiinteä yhteys jonkin kyseisen alueen poikki kulkevan meridiaanin
energiahäiriöön.

Meridiaanien kanavat on yleensä nimetty sijaintinsa mukaan eikä niinkään sen elimen mukaan, jota ne kontrolloivat. Umpielimet (zang) ja perikardium kuuluvat Yin –meridiaaneille,
kun taas onteloelimet (fu) vastaavat Yang-meridiaaneja.

Yin meridiaanit nousevat ja menevät yleensä sisäpuolella. Yang meridiaanit laskevat ja menevät yleensä ulkopuolelle vartalossa.

12 + 2 Meridiania:

(1) Su Tae Ym – Pye Gyöng – Käsi – Lung (keuhko)

(2) Su Yang Myöng – Tae Jang Gyöng – Käsi – Large Intestines (paksusuoli)

(3) Chok Jang Myöng – Wi Gyöng -Jalka – Stomach (vatsa)

(4) Chok Tae Ym – Pi Gyong – Jalka – Spleen (perna)

(5) Su So Ym – Shim Gyong Käsi – Heart (sydän)

(6) Su Tae Yang – So Jang Gyong – Käsi – Small Intestines (ohut suoli)

(7) Chok Te Yang – Pang Gwang Gyong – Käsi – Bladder (virtsarakko)

(8) Chok So Ym – Shin Gyong – Jalka – Kidney (munuainen)

(9) Su Gwöl Ym – Shim poo gyong – Käsi – Perikardium (sydänpussi)

(10) Su So Yang – Sam Jo Gyong – Käsi – Triple warmer (kolmoislämpö)

(11) Chok So Yang – Tam Gyong – Jalka – Gallbladder (sappirakko)

(12) Chok Gwöl Ym – Kan Gyong – Jalka – Liver (maksa)

(+1) Im Maek – Etupuoli – Conception (hedelmöittävä)

(+2) Tong Maek – Takapuoli- Goverment (hallitseva)

 

 

 

Yin Qin kierto meridiaaneissa vuorokauden aikana. Kuvakartta näyttää ko. elimen aktiivisimman ajankohdan. Jokainen elin on kaksi tuntia vuorokaudessa ”parhaimmillaan”, jolloin hoito / tekniikat olisi parasta suorittaa. Tietyt elimet ja niihin liittyvät meridiaanit ovat aktiivisimmillaan noin kahden tunnin jaksoissa. Aktivisuus aikaan tehdä parantavia asioita ja 12 tunnin päässä hermopisteet ovat parhaimmillaan.