Search for:

Kun yksi elin on energian huippukohdassaan, sen vastakkaisen elimen (12 tunnin vaihe-erolla) energia on alhaisimmillaan. Otetaan esimerkiksi maksa ja ohutsuoli, joiden aktiivisuusajat ovat vastakkaiset. Ohutsuoli imeyttää ruokaa parhaiten päivällä ja maksa tekee puhdistustyötä tehokkaimmin yöllä. Syömällä myöhään illalla raskaan aterian tulee rasittaneeksi ohutsuolen energiaa ja häirinneeksi maksan puhdistustehtävää. Alla lista eri elinten ja meridiaanien toiminnasta läpi vuorokauden. Merkillepantavaa on, että paitsi fyysisistä, myös psyykkisistä syistä saattaa kehittyä (fyysisiä) oireita (kuten herääminen tai pahoinvointi) tiettyyn aikaan.