Search for:

AKUPUNKTIOneulat

Akupunktuurin vaikutukset

Akupunktuuri on vanha itämainen hoitomenetelmä, jossa potilasta pistellään neuloilla (alun perin terävillä kivillä) tarkoin määriteltyihin pisteisiin. Kiinalaisen perinteen mukaan akupunktuuripisteet määräytyvät kehon elimiä kuvaavien meridiaanien mukaan. Sairauksien hoidossa pistelyllä vaikutetaan näitä meridiaaneja pitkin tapahtuviin virtauksiin, ja päämääränä on, kuten muussakin itämaisessa lääketieteessä, elimistön tasapaino.

Itämaiset tutkijat ja lääkintätyöntekijät ovat voineet varmistaa kaksi tärkeää fysiologista vaikutusta neulottelun seurauksena.

  1. Analgesiavaikutus. Laaja kliininen käyttö on todistanut akupunktuurin hyödyllisyyden ja tehon kivun lievittäjänä. Hammassäryt, päänsäryt, lumbagot ja raajasäryt sekä rintakivut ja vatsavaivat voidaan välittömästi lievittää määrättyjen pisteiden neulotuksella. Neulottelu on tehokas myös postoperatiivisen kivun poistajana. Useimmilla ihmisillä akupunktuuri nostaa kipukynnystä ja kivunsietokykyä ja toimii siten jo ennalta kivun ehkäisynä.
  2. Säätelyvaikutus. Tämä on akupunktuurin tärkein vaikutusalue. Sen avulla voidaan korjata elimistön häiriintyneitä toimintoja. Kliinisesti havaitaan usein saman pisteenneulottelun auttavan vastakkaisissa häiriössä, ripuli ja ummetus korjaantuvat vastaavasti samojen pisteiden neulotuksella. Neulahoito sopii yhtä hyvin korkean kuin matalankin verenpaineen hoitoon, auttaa pyörtyneitä ja shokissa olevia, rauhoittaa kiihtyneitä ja helpottaa unettomuudesta kärsiviä. Akupunktuurihoito on todettu tehokkaaksi eräissä tulehdussairauksissa. Kokeellisesti on voitu osoittaa neulottelun lisäävän niin ihmisillä kuin eläimillä valkosolujen määrää ja tehostavan fagosytoosia.