Search for:

Meridiaanit ovat kehon läpi kulkevia elektromagneettisen energian kanavia. Päämeridiaaneja jalkaon kaikkiaan 12+2, ja niitä pitkin sijaitsee joukko pisteitä, joita painelemalla
voidaan monenlaisia terveysongelmia lievittää ja niiden syntymistä estää. Meridiaanien periaatteiden ymmärtämisestä on suurta hyötyä parantamistyössämme:
jäykkyys tai kivut jossakin kehon osassa eivät enää näytä erillisiltä ja irrallisilta ilmiöiltä, vaan niillä on kiinteä yhteys jonkin kyseisen alueen poikki kulkevan meridiaanin
energiahäiriöön.

Meridiaanien kanavat on yleensä nimetty sijaintinsa mukaan eikä niinkään sen elimen mukaan, jota ne kontrolloivat. Umpielimet (zang) ja perikardium kuuluvat Yin –meridiaaneille,
kun taas onteloelimet (fu) vastaavat Yang-meridiaaneja.

Yin meridiaanit nousevat ja menevät yleensä sisäpuolella. Yang meridiaanit laskevat ja menevät yleensä ulkopuolelle vartalossa.

12 + 2 Meridiania:

(1) Su Tae Ym – Pye Gyöng – Käsi – Lung (keuhko)

(2) Su Yang Myöng – Tae Jang Gyöng – Käsi – Large Intestines (paksusuoli)

(3) Chok Jang Myöng – Wi Gyöng -Jalka – Stomach (vatsa)

(4) Chok Tae Ym – Pi Gyong – Jalka – Spleen (perna)

(5) Su So Ym – Shim Gyong Käsi – Heart (sydän)

(6) Su Tae Yang – So Jang Gyong – Käsi – Small Intestines (ohut suoli)

(7) Chok Te Yang – Pang Gwang Gyong – Käsi – Bladder (virtsarakko)

(8) Chok So Ym – Shin Gyong – Jalka – Kidney (munuainen)

(9) Su Gwöl Ym – Shim poo gyong – Käsi – Perikardium (sydänpussi)

(10) Su So Yang – Sam Jo Gyong – Käsi – Triple warmer (kolmoislämpö)

(11) Chok So Yang – Tam Gyong – Jalka – Gallbladder (sappirakko)

(12) Chok Gwöl Ym – Kan Gyong – Jalka – Liver (maksa)

(+1) Im Maek – Etupuoli – Conception (hedelmöittävä)

(+2) Tong Maek – Takapuoli- Goverment (hallitseva)

 

 

 

Yin Qin kierto meridiaaneissa vuorokauden aikana. Kuvakartta näyttää ko. elimen aktiivisimman ajankohdan. Jokainen elin on kaksi tuntia vuorokaudessa ”parhaimmillaan”, jolloin hoito / tekniikat olisi parasta suorittaa. Tietyt elimet ja niihin liittyvät meridiaanit ovat aktiivisimmillaan noin kahden tunnin jaksoissa. Aktivisuus aikaan tehdä parantavia asioita ja 12 tunnin päässä hermopisteet ovat parhaimmillaan.